ТУРЫ ЭФИР

ТАПШЫРУЛАР

«Пәйгамбәрләр тарихы» Илнур Фәйзрахманов

«Пәйгамбәрләр тарихы»

Изге Коръәни Кәримдә пәйгамбәрләр вә илчеләр турындагы бик күп гыйбрәтле кыйссалар китерелә. Аларны белү һәм тормышыбызга үрнәк итеп алу мөһим. Кыска, әмма эчтәлекле "Пәйгамбәрләр тарихы" тапшыруларын тыңлап, әлеге максатка ирешү, һичшиксез, җиңелрәк булачак, ин шәә Аллаһ!